Nabídka kroužků

Nabídka kroužků

NABÍDKA KROUŽKŮ

neziskové organizace Svět fantazie, z.ú.
v obci Roseč – školní rok 2016/2017

Výtvarný a řemeslný ateliér Fantazie

01

Angličtina s Fantazií

02

Cestou necestou, poznávání pohybem

03

Píšťalky I, Píšťalky II

Kde: využívat budeme prostory poskytnuté OÚ Roseč, praktickou školou J. Hradec a speciální školou J. Hradec a areál Houbového parku

Kdy:
úterý – Cestou necestou, poznávání pohybem
(děti vyzvedáváme z přijíždějícího autobusu od Novosedel i J.Hradce)
středa – Výtvarný a řemeslný ateliér Fantazie
(děti vyzvedáváme z přijíždějícího autobusu od Novosedel i J.Hradce)
čtvrtek – Angličtina s Fantazií
(děti vyzvedáváme z přijíždějícího autobusu od Novosedel i J.Hradce)

Kdo nás zná z příměstských táborů, ten nepotřebuje opakovat, že u nás jsou děti šťastné a spokojené. Ať už jsme sportovali, tvořili a vyráběli, nebo se učili o přírodě, pohádkách či dinosaurech, vždy to bylo s chutí, elánem a fůrou legrace. Profesionalita našich lektorů, individuální přístup k potřebám dítěte a celostní pohled na výchovu se bude promítat i v námi nabízených kroužcích.

Úterý: Cestou necestou, poznávání pohybem (pro děti 6 – 14 let)

Budeme si hrát a poznávat v pohybu a budeme pohybem a hrou objevovat a učit se. To vše většinou na čerstvém vzduchu malebné obce Roseč.
Kroužek je vhodný pro ty co „neposedí“ ale i pro ty, co by se měli hýbat více, a rozhodně pro ty, kteří jsou zvídaví a mají rádi přírodu. V rámci netradičních pohybových her prozkoumáme letitou historii obce, budeme si hrát na stopaře a poznávat přírodu kolem nás, budeme se učit fair play a spolupráci, ale hlavně zažijeme spoustu legrace v prima partě.

Středa: Výtvarný a řemeslný ateliér Fantazie (pro děti 6 – 14 let)

Během roku si vyzkoušíme nové i tradiční výtvarné techniky. Budeme rozvíjet jak pracovní dovednosti, tak představivost a kreativitu. Vyzkoušíme si práci s papírem, textilem, barvami, keramikou, přírodním i odpadním materiálem a dalšími alternativami. Vyrobíme si loutky, sošky, drobné hračky, šperky a jiné. Inspiraci k tvorbě budeme čerpat ze života, nejbližšího okolí, ročních období, ale i z písní či napínavých příběhů. Je vítán každý, kdo rád tvoří bez ohledu na talent.

Čtvrtek: Angličtina s Fantazií (pro děti 6 – 14 let)

Chcete, aby se vaše děti učily anglickému jazyku přirozenou formou hry a prožitku, tak jako se každý učí rodnému jazyku? Chcete, aby si dobře osvojily výslovnost a neměly ostych cizí jazyk používat? To jste u nás na správné adrese. Lektorka s letitou praxí v Čechách i zahraničí bude během našich kroužků děti bezprostředně učit anglickému jazyku naslouchat, rozumět, přirozeně reagovat a mluvit. Děti budou rozděleni dle jazykové úrovně

Přihlásit se můžete tady.
Close Menu