Registrace Letní příměstský tábor Houbový park/Svět fantazie Roseč

Závazná přihláška na příměstský tábor

konaného v Houbovém parku v Roseči,
cena;
1800,- Kč na týden bez dotace,
1200,- Kč na týden s dotací.

Název a adresa provozovatele:
Svět Fantazie, z.ú.
Náměstí Míru 162/I,
377 01 Jindřichův Hradec


Poučení:
Zákonní zástupci dítěte dávají souhlas správci, Svět Fantazie se sídlem náměstí Míru 162/I, Jindřichův Hradec Při zpracování osobních údajů. Svět Fantazie, z.ú. se vždy řídí platnou právní úpravou, od 25.května 2018 pak především nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zákonní zástupci dítěte byli poučeni a souhlasí s tím, aby správce archivoval údaje v souladu s archivační směrnicí Ústavu a následně po uplynutí archivační doby provedl skartaci. Dále souhlasí s tím, že Ústav či jeho organizační jednotky mohou pro vlastní potřebu (propagaci, apod.) používat zvukové, obrazové či jiné záznamy osob uvedených v části B přihlášky nebo záznamy, které byly osobou uvedenou v části B vytvořeny. Berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat


Platba tábora, proběhne po závazném přihlášení na základě Vám zaslané faktury. Další komunikace ohledně organizace tábora bude probíhat také skrze Vámi uvedený e-mail, kde také před započetím tábora obdržíte veškeré podrobné informace.

Rodič, popř. zákonný zástupce: (Povinný)

Jméno a příjmení dítěte: (Povinný)

Datum narození: (Povinný)

Bydliště (ulice, čp a obec): (Povinný)

Mobil rodiče: (Povinný)

E-mail rodiče: (Povinný)

Termín tábora: (Povinný)

Cena:
1800,- Kč na tyden bez dotace.1200,- Kč s dotací.

Doprava:
--Dítě budu na tábor vozit/vodit ?(Povinný)
vozit / vodit

--Dítě bude jezdit autobusem v hodin.

--Jinak..

Dodatečné informace

Přihlašuji své dítě na příměstský tábor 2019 pořádaný Světem fantazie z.ú.
v Roseči. Souhlasím s podmínkami a tábora a cenou.


Zdravotní stav účastníka

(vzít s sebou první den tábora k odevzdání odpovědné osobě)

Prohlášení rodiče, popř. zákonného zástupce

Prohlašuji, že ošetřujici lékař nenařídil dítěti změnu režimu.
Dítě nejevi známky akutního onemocnění (průjem, chřipka apod.)
a okresni hygienik ani ošetřujici lékař mu nenařídil karanténní
opatření. Není mi ynámo, že by v posledních dvou týdnech přišlo
dítě do styku s osobami, které onemocněli přenosnou nemoci.

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly,
kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.

Spojení na rodiče, zákonné zástupce (jiné přibuzné osoby apod.)

1. Příjmení a jméno:

mobil:

2. Příjmení a jméno:

mobil:

3. Příjmení a jméno:

mobil:

U svého ditěte upozorňuji na:

Alergie:

Používá léky:

Close Menu