Představujeme Vám Svět Fantazie, zapsaný ústav

Svět Fantazie, zapsaný ústav je neziskovou organizací, která byla založena v březnu 2016. Hlavní náplní a cílem je výchova a neformální vzdělávání dětí i dospělých. I přes svou krátkou existenci již Svět Fantazie stihl rozběhnout mnoho potřebných aktivit v našem okolí. Organizuje pravidelné mimoškolní kroužky, vzdělávací programy do škol, řemeslné a výtvarné dílny, příměstské tábory, naučné stezky.
Svět Fantazie, z.ú. byl sice založen teprve na počátku 2016, hlavní aktéři a klíčoví členové organizace (odborníci různých profesí a zkušení pedagogové s dlouholetou praxí) však společně budují kvalitní edukativně zážitkové programy v Houbovém Parku již 10 let. Za tuto dobu doslova rozkvetla kdysi jen zatravněná plocha v obci Roseč v interaktivní zahradu plnou stromů a bylin se zážitkovými stezkami a programy pro školní výlety a exkurze, pro neorganizované děti a mládež s doprovodem, pro širokou veřejnost. To vše díky nespočetným hodinám dobrovolnické činnosti a velkému nasazení v hodinách brigádnických.
Zájem o naši činnost a programy stále narůstá a velké množství škol, rodin a dětí se k nám pravidelně vrací. Tento nápor bohužel už nezvládáme v rámci “nadšeného konání ve volném čase”. Každý ze zásadních aktérů má svou profesi a rodinné povinnosti. Rozhodli jsme se proto učinit další krok ve fázi profesionalizace našich aktivit a založili jsme neziskovou organizaci Svět Fantazie, z.ú. Úspěšný provoz letní sezóny rozšiřujeme o nové programy přímo do škol v průběhu školního roku, naše činnost se rozrostla o příměstské tábory a zájmovou celoroční činnost. Přecházíme tak zvolna k celoroční nabídce. Držte nám palce.

Pravidelná mimoškolní činnost

Ve školním roce 2017/2018 probíhá zájmová činnost v Praktické a Speciální škole v Jindřichově Hradci. Píšťalky I. a Píšťalky II. vede Mgr. Vladimír Bartoš, člen správní rady a Muzikoterapii pro děti s PAS vede Mgr. Eva Hemberová. Kroužky navštěvují děti ze sociálně slabých rodin a děti s handicapem a jsou důležitým doplňkem v životě malých hudebníků.

Vzdělávací program

Za pomoci finanční podpory Jihočeského kraje vznikly vzdělávací programy ”Hodinu paleontologem” a “Třídím, třídíš, třídíme aneb co a kam patří?” které navazují na školní výuku o planetě Zemi. Formou hry a experimentu se nám podařilo propojit prehistorickou minulost s přítomností. Porovnávali jsme dochované ostatky rostlin a zvířat s dnešními rostlinami a zvířaty, hrou na katastrofy jsme si přiblížili změny, které se odehrávaly na planetě Zemi. Díky tomu děti chápaly vliv tlaku geologických vrstev na proces fosilizace a seznámily se s novými názvy – paleontolog, archeo-paleontologický výzkum, fosilie. Hrou jsme si přiblížili výzkumnou práci paleontologa, její náročnost při hledání a čištění nalezených exponátů, identifikaci jednotlivých nálezů a jejich skládání tak, aby se dal určit živočich, ze kterého dané úlomky pocházejí. Při hře jsme se také zamýšleli, co zůstane po naší době; budou se nacházet také pouze zkamenělé ostatky živočichů a rostlin? S dětmi jsme diskutovali o současném stavu naší planety, například kolik nerozložitelných předmětů zůstává v zemi, v jakém nepořádku je současný stav a jak my všichni můžeme pomoci.

Výtvarné a řemeslné dílny

Ve výtvarných dílnách zkoušíme nové techniky a kombinujeme různé druhy materiálů tak, aby si každý z malých i velkých umělců vytvořil dílko dle své fantazie.
Ani stará řemesla nám nejsou cizí a každý si se svou šikovností vyzkouší například dráteníka při výrobě drátkovaných stromečků. Při nabídce adventních dílen jsme
vytvářeli pískované ozdoby, ozdoby z přírodnin nebo vánoční svícínky. Připravili jsme prezentaci “Vánoční zvyky“ v anglickém jazyce a spojili jsme tak výuku cizího jazyka s polytechnickou výchovou – výrobou vlastního díla.

Příměstské tábory

Jedním z hlavních předmětů činnosti organizace Svět Fantazie,z.ú. je vedení dětských zájmových skupin a organizace volného času dětí a mládeže jak během školního roku, tak v období prázdnin. S pořádáním příměstských táborů máme zkušenosti od roku 2016. Během letních prázdnin jsme uskutečnili 5 běhů v areálu Houbového Parku a 1 běh pro děti s PAS ve Speciální škole v Jindřichově Hradci.

Výlety a exkurze pro školy

V Houbovém Parku vítáme 2000 dětí ročně ze škol z celé České republiky. Účastní se naučných stezek, navštěvují Muzeum fosilií, malují si magnetku či jiný výrobek a hrají si v prostorách Houbového Parku. Směrové dopravní cedule navedou autobusy s dětmi z hlavních silnic neomylně až k nám. Vyřešilo se tak bloudění po okolí a děti si mohou užít celý program bez zbytečného chvátání a stresu. Pro parkování autobusů byla zpevněna plocha parkoviště prosívkou a štěrkem, což přispělo k bezpečnosti dopravovaných dětí a zvýšilo komfort při příjezdu do našeho areálu.

Houbový Park (Ráj Skřítků)

Historie Houbového Parku Ráje Skřítků sahá do roku 2008, kdy ve velké zahradě vznikla první pohádková Rafíkova stezka pro pobavení dětí a dospělých. Od té doby se mnoho změnilo. Park se stal oblíbeným a navštěvovaným místem. Vyrostlo zde mnoho domečků pro skřítky, zatravněná plocha se změnila v botanickou zahradu, kde je připraveno deset naučných programů pro neorganizované děti a mládež a jejich doprovod. Celý projekt vznikl při práci ve volném čase. Od roku 2017 provozuje Houbový Park nezisková organizace Svět Fantazie, zapsaný ústav. Houbový Park ročně navštěvuje celkem 2000 dětí ze škol a školek a během letní sezony dalších 6000 návštěvníků.

Naučné stezky

V Houbovém Parku je otevřeno během letní sezony 10 naučných stezek: Tajemná expedice, Cesta do vesmíru, Houbová a Foťáková stezka, Bloudění s rostlinkami, Tajemství trezoru, Hledání pokladu, Paleontologická stezka, Palačinkové tajemství a Přírodní pohmatová stezka. Tuto stezku budeme nadále rozvíjet a vylepšovat. Děti se zde učí vnímání svého okolního světa pocitem. Trasa měří 100 metrů a je vytvořena z různých druhů povrchů – dřeviny, tráva, bahno, kamen, písek a další přírodní materiály. Stezka je určena pro děti i jejich doprovod. Každý sám má možnost vyzkoušet si pocity, které v něm vyvolávají různé materiály.
Houbový Park bude mít otevřeno i o Adventních víkendech a zimních prázdninách. Nová stezka “Kdo nosí dárky” s betlémem Skřítků, s večerním osvětlením celého parku a Muzeem fosilií navodí nádhernou předvánoční atmosféru.

1865

Environmentální programy pro neorganizované děti, mládež a jejich doprovod

V Houbovém Parku se uskutečňují environmentální programy pro neorganizované děti a mládež. Ve spolupráci s Bc. Barborou Gabriškovou proběhl 2x celodenní program Třídím, třídíš, třídíme aneb my to všechno zvládneme. Tento naučný program byl určen dětem od předškolního věku do 15 let. Děti se rozdělily do skupin podle věku a tématickou hrou poznávaly a připomínaly si základní informace o třídění odpadu a recyklaci. Ve spolupráci s MAS Česká kanada byly uspořádány dva naučně výtvarné kurzy s tématem recyklace odpadů. S lektorkou paní Hanou Kavaříkovou z Ratiboře jsme vyráběli svícny a srdíčka ze starého papíru krouceného do ruliček a s Bc. Barborou Gabriškovou jsme vyrobili želvy a chobotnice z PET lahví. O program byl ze strany dětí a jejich rodičů velký zájem. Předpokládáme, že se nám povede do nové sezony tyto aktivity ještě rozšířit.

Botanická zahrada

Svět Fantazie od 1.1.2017 převezal správu nad celým Botanicem. Jedná se o Botanickou zahradu, ve které je označeno na 250 druhů rostlin, které nás v běžném životě obklopují, ale často neznáme jejich jméno, nebo užitečnost dané rostliny. Nápadité popisky, které vymyslela a realizovala Ing. Anna Smejkalová, přispěly ke vzniku botanické stezky “Bloudění s rostlinkami”. Svět Fantazie plánuje i exkurze pro školy s programem zaměřeným přímo na ekologii a význam rostlin v našem životě.

Muzeum Fosílií

Muzem Fosílií v Roseči vzniklo v roce 2008. Představuje vývoj planety Země v unikátní kolekci nálezů zkamenělých rostlin a živočichů. Musíme obdivovat neuvěřitelnou píli a trpělivost Henka a Nolly Blaas, kteří více než 50 let svého života věnovali hledání exponátů. Každý z těchto několika tisíc exponátů jim prošel opakovaně rukama, aby byl důkladně očištěn, identifikován, popsán a zařazen do vývojového vzorce. Sbírka obsahuje nálezy rostlin a živočichů z celé Evropy. Mapuje vývoj planety Země od období kambria. Manželé Blaasovi spolupracovali s Geologickým muzeem v Hoflandu v Holandsku. Geologické muzeum Hofland podpořilo vznik Muzea fosilií v Roseči doplněním chybějících zkamenělin ke zmapování všech období vývoje planety Země a poskytlo jako sponzorský dar několik prosvícených vitrín k realizaci expozice. V roce 2014 sbírku zkamenělin prohlédl a svým odborným názorem podpořil RNDr. Jaroslav Marek, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který je předním odborníkem v oboru paleontologie v České republice.
Muzeum Fosílií se nachází v areálu Houbového Parku v Roseči. Již v minulých letech si našlo své návštěvníky a svou originální sbírkou získalo i velký kladný ohlas veřejnosti. V roce 2016 se muzejní sbírka začala rozšiřovat o další exponáty z celé České republiky. Muzeum fosilií v Roseči se snaží být zajímavé svým tématem, obsahem i zpracováním. Podporuje všeobecný zájem dětí o pravěk a koriguje jejich znalosti získané z různých populárních zdrojů. Motivuje k zamyšlení jak děti, tak dospělé. Je vhodné jako doplněk formálního vzdělávání a interaktivních výukových programů zaměřených na vývoj lidstva a planety.

Firemní zábavné akce

Umíme si hrát, což je základ i pro další aktivity Světa Fantazie. Firemní akce jsou pořádány v areálu Houbového Parku v Roseči. Na dospěláky nebo celé jejich rodiny čeká hodně netradičních her a zábavy. Program je připravován dle zadání a přání přímo na míru každé firmě.

Teambuilding

Připravujeme i „teambuilding programs“ do firem. Nejedna firma se potýká s různými problémy. Buď jde o rychlý růst a tím příliv nových pracovníků, nebo příliš rychlý příliv práce a nedostatek kvalifikovaného personálu. Také se může jednat o problém zcela opačný. V těchto obtížných situacích vázne komunikace mezi odděleními i mezi kolegy přímo na pracovišti ve stejném resortu. Emoce rozvášňují pracovníky natolik, že se tento jev negativně projevuje na výsledku jejich práce i ve vztazích na pracovišti. I zde dokážeme pomáhat a vnášet do rozbouřených vod soulad a pochopení, což přispívá k vyšší efektivnosti a koordinaci práce.

Svět Fantazie má v plánu ještě mnoho dalších aktivit jako jsou zájmové kluby pro starší a pokročilé, pomoc sociálně ohroženým rodinám či vytvoření malé chráněné dílničky, kde se budou připravovat dárky pro účastníky stezek nebo malé upomínkové předměty.

Svět Fantazie čeká hodně krásné, radostné, ale i náročné práce. Celý nově vznikající tým má mnoho energie a elánu pustit se do nových výzev a aktivit.
Všichni se těšíme na spolupráci s Vámi!

Tým Svět fantazie z.ú.

Pomáhají nám:Operační program Zaměstnanost


logo MAS

 

MAS Česká Kanada

 Logo Okna

 

Otevřená OKNA, zapsaný ústav J. Hradec

 logo MSVP

 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

 Logo JCkraj

 

Jihočeský kraj

  

Město Jindřichův Hradec

 Logo Waltviertel Sparkasse

 

Banka Waldviertler Sparkasse J. Hradec

 Logo Pollmann

 

Firma Pollmann s.r.o. J. Hradec

  

Centropen,a.s. Dačice

  

Tupa spol. s r.o. Kardašova Řečice

  

stichting Kinderen in Nood (NL)

 


a naše rodina, přátelé a kamarádi!

 


Close Menu