SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

Asistentka – administrativní pracovnice (Ukončeny projekt)

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010384

Anotace projektu

Svět Fantazie, z.ú. je nezisková organizace se sídlem v Jindřichově Hradci a s odloučeným pracovištěm v obci Roseč. Zajišťujeme provoz naučně vzdělávacího areálu a Muzea fosilií, připravujeme programy s environmentální výchovou, nabízíme vzdělávání a osvětu, zaměřené na vztah člověka a prostředí. Z důvodu rozšiřování aktivit narůstá objem administrativní práce, proto potřebujeme zajistit chod celé organizace zřízením jednoho pracovního místa na pozici asistentka – administrativní pracovnice.

Vytvoříme jedno pracovní místo na 1,0 úvazku a tím pomůžeme osobě z cílové skupiny při uplatnění na trhu práce a ve společnosti. Tato pracovní pozice pomůže administrativně podpořit bezproblémový chod organizace. Bude připravovat:

– administrativní a účetní podklady pro finančního manažera – účetní,

– pracovní dohody pro brigádníky a smlouvy pro dobrovolné pracovníky,

– dokumentaci pro environmentální a výukové programy pro školy a školky,

– objednávky a materiál pro výtvarné dílny ve školách – podzim, zima, jaro

– administrativní podklady pro provoz naučného areálu Houbový Park Ráj Skřítků – faktury,      paragony, vedení pokladny.

–  inzerci, propagaci na facebook, pozvánky, texty na webové stránky, publicitu organizace,

– bude se účastnit seminářů a vzdělávat se v oboru

Pracovní doba bude flexibilní, bude přizpůsobena podle potřeb letní a zimní sezony s přihlédnutím k potřebám podpořené osoby.