Neformální vzdělávání v České Kanadě

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016315

Projekt se zabývá zvýšením kvality neformálního a zájmového vzdělávání na území MAS Česká Kanada.
Svět Fantazie, z.ú. připravuje v rámci tohoto projektu kluby a projektové dny se zaměřením na EVVO výchovu a vzdělávání.

Přesunout se na začátek