Na chvilku paleontologem

Informace o Vás

Rodič, popř. zákonný zástupce: (Povinný)

Jméno a příjmení dítěte: (Povinný)

Datum narození: (Povinný)

Bydliště (ulice, čp a obec): (Povinný)

Mobil rodiče: (Povinný)

E-mail rodiče: (Povinný)

Projektové dny

Termín: (Povinný)
30.10.2020 od 9:00 hod. do 13:00 hod.

Přesunout se na začátek