Práce je radost – nová šance

číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015685

Projekt je zaměřen na zapojení zdravotně a mentálně postižených lidí žijících na území MAS Česká Kanada do pracovních procesů. Hlavním cílem projektu je pomáhat při čištění lesů napadených kůrovcem na území MAS Česká Kanada.

Přesunout se na začátek