SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

Práce je radost – nová šance

číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015685

Projekt je zaměřen na zapojení zdravotně a mentálně postižených lidí žijících na území MAS Česká Kanada do pracovních procesů. Hlavním cílem projektu je pomáhat při čištění lesů napadených kůrovcem na území MAS Česká Kanada.