SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

Prázdniny s Fantazií pro děti s handicapem (Ukončené projekt)

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011699

Anotace projektu

Svět Fantazie, zapsaný ústav, organizuje zájmovou činnost pro děti s handicapem v průběhu školního roku. Spolupracuje se Speciální školou v Jindřichově Hradci.  V roce 2018 v projektu Prázdniny s Fantazií připravil 1 běh příměstských táborů pro děti s PAS. Na základě zkušeností a požadavků rodičů chce nadále pokračovat v organizování potřebných aktivit. Rodiče těchto dětí nemají možnost umístit děti v létě do běžného zařízení, čímž jim vzniká problém udržet si své zaměstnání v průběhu prázdnin.

Klíčová aktivita 1: Podpora rodičů: -zajistíme dostatečnou informovanost o projektu a pomůžeme rodičům s administrativní stránkou příměstských táborů.

Klíčová aktivita 2: Příměstské tábory – kvalitní personální zajištění příměstských táborů s flexibilní a dlouhou provozní dobou a s kvalitním programem pro děti včetně výletů. Příměstské tábory budou probíhat ve Speciální škole v Jindřichově Hradci a v Houbovém Parku dle dispozic dětí a naplánovaného programu.