SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

Prázdniny s Fantazií prodloužení (Ukončeny projekt)

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011700

Anotace projektu

V obcích Jindřichohradecka je na rozdíl od okresního města nedostatečná či úplně chybějící nabídka služeb péče o děti a mládež o prázdninách.  Pracující rodiče hledají řešení, kam dítě umístit. Ve většině případech dováží děti do větších lokalit v okolí, což komplikuje jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu. Jednou z priorit Evropské unie je zajištění rovnováhy mezi osobním a pracovním životem. Provozováním příměstských táborů vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi.

Klíčová aktivita 1: Podpora rodičů: -zajistíme dostatečnou informovanost o projektu a cíleně oslovíme veřejnost na internetu, pomocí letáků, oznámení v Jindřichohradeckém zpravodaji i přímo ve firmách, pomůžeme rodičům s administrativní stránkou příměstských táborů

Klíčová aktivita 2:Příměstské tábory – kvalitní personální zajištění příměstských táborů s flexibilní a dlouhou provozní dobou a s kvalitním a rozmanitým programem pro děti včetně výletů:

A)Vedoucí jednotlivých táborů jsou pedagogičtí pracovníci, nebo mají dokončené studium pedagogického minima a praxi s vedením dětského příměstského tábora. Instruktoři mají dokončené studium pedagogického minima.

B)Provozní doba: Denní příměstské tábory budou probíhat ve všedních dnech v  období letních prázdnin -celkem za projekt 15 běhů

C)Program: Tábory budou organizovány v prostorách Houbového Parku. Mají svoji klubovnu a svůj vlastní prostor v zahradě ke hrám a speciálním aktivitám-hraní a tvoření, vyrábění dárků, netradiční dřevěné hry a vodní radovánky. Program probíhá i v naučném areálu, ve vstupní hale, v okolí Roseče. Pro každý běh bude připraven celodenní výlet s netradičním programem. Vedoucí táborů vyhlašují hlavní téma týdne, kterým je program motivován. Díky tématům jsou programy v příměstských táborech odlišné, netradiční a zajímavé. Svačiny zajišťují rodiče sami. Obědy budou zajišťovány v Houbovém Parku.

Příměstské tábory pro děti s handicapem budou pořádány částečně ve Speciální škole v J. Hradci a částečně v Houbovém Parku dle potřeb dětí a plánovaného programu. Aby se všem dětem mohlo dostat stejné péče a rodiče neztratili kvůli prázdninové péči o děti své zaměstnání, je potřebné tyto rodiny finančně podpořit.