SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

Prázdniny s Fantazií (Ukončeny projekt)

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009309

Anotace projektu:
V našem konceptu příměstských táborů představujeme základy tvořivé hry doprovázené vlastní fantazií a umem. Základem hry jsou naučné programy s přírodní tématikou, hračky a herní prvky vytvořené z přírodních materiálů. Realizovány budou aktivity v podobě denních příměstských táborů po dobu letních a jarních prázdnin s flexibilní provozní dobou.

Cíl projektu:
Cílem projektu je podpořit soulad pracovního a rodinného života, usnadnit rodičům péči o předškolní a školní děti do 15 let v průběhu prázdnin. Tím jim umožníme vykonávat jejich zaměstnání v maximální míře, aktivně si hledat práci či se vzdělávat nebo zvyšovat svou kvalifikaci a vytvářet ve spolupráci s rodiči optimální podmínky pro rozvoj dětí mimo rodinné prostředí.
Nabízíme denní příměstské tábory po dobu tří let, tedy od 1. 5.2018 do 31. 4. 2021 v době letních (3 x za projekt 5 letních týdenních turnusů a jarních prázdnin 3x za projekt 1týdenní turnus) s flexibilní provozní dobou.

Podmínky vstoupení do projektu:
Cílovou skupinou jsou osoby pečující o děti žijící ve společné domácnosti v předškolním a v
školním věku do 15 let., kteří mají vazbu na trh práce. Obě pečující osoby musí být buď
zaměstnaní, podnikatelé, nezaměstnaní aktivně si hledající práci, zapojení v procesu vzdělávání či rekvalifikace nebo jsou na mateřské/rodičovské dovolené s platnou pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Do této cílové skupiny spadají i rodiče samoživitelé a rodiče dětí se střídavou péčí, v tomto případě stačí, aby měl jen jeden rodič vazbu na trh práce.

Program:
Tábory jsou organizovány v prostorách Houbového Parku. Mají svoji klubovnu a svůj vlastní prostor v zahradě ke hrám a speciálním aktivitám-hraní a tvoření, vyrábění dárků, netradiční dřevěné hry a vodní radovánky. Program probíhá i v naučném areálu, ve vstupní hale, ale i v okolí Roseče. Pro každý běh bude připraven celodenní výlet s netradičním programem. Vedoucí táborů vyhlašují hlavní téma týdne, kterým je program motivován. Díky tématům jsou programy v našich příměstských táborech odlišné, netradiční a zajímavé.