SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

Projekt města Jindřichův Hradec

Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2018
Získali jsme příspěvek na celoroční činnost kroužku Píšťalky I. Pořídili jsme 10 nových flétniček.