SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

Sociální začleňování Práce je radost – prodloužení (Ukončeny projekt)

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011950

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na zaměstnávání osob s handicapem trvale žijících na území MAS Česká Kanada. Pomáhá jim při jejich začleňování na trhu práce a do společnosti.  Naše zkušenosti z předchozích let potvrzují, že začleňování osob s mentálním, zdravotním a kombinovaným handicapem do společnosti pomocí práce je velmi účinné. Psychické i motorické zlepšení těchto osob po zapojení do pravidelné práce je natolik výrazné, že je žádoucí a velmi prospěšné v této aktivitě nadále pokračovat.

Klíčová aktivita :  přímá podpora cílové skupiny

Zrealizujeme pracovní místa pro 4 pracovní síly zaměstnaných na 0,5 úvazku po celou dobu projektu a dalších 6 pracovní sil s mentálním, zdravotním nebo kombinovaným handicapem, které budou zaměstnávány na Dohodu o provedení práce.

Náplň práce:

 • pomoc při udržování čistoty v parku, na parkovišti a celém areálu,
 • úklid vstupní haly, sociálního zařízení, příměstských táborů, Muzea fosílií, zázemí zaměstnanců,
 • péče o zvířata
 • zakládání nových záhonů, pěstování zeleniny
 • udržování zeleně v parku a v prostoru parkoviště, pletí záhonů, stříhání keřů, úprava cest
 • natírání dřevěných prvků v parku,
 • balíčkování dárků, které dostávají děti jako odměnu za splnění úkolů,
 • vytváření polotovarů k výtvarným dílnám,
 • pomoc návštěvníkům při orientaci v parku, při procházení naučnými stezkami a dětem při plnění úkolů,
 • pomoc při úpravě naučných stezek,
 • účast na poradách organizace a školeních připravených pro cílovou skupinu.