SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

Sociální začleňování Práce je radost – rozšíření (Ukončeny projekt)

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011834

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na zaměstnávání osob s handicapem trvale žijících na území MAS Česká Kanada. Pomáhá jim při jejich začleňování na trhu práce a do společnosti.  Naše zkušenosti z předchozích let potvrzují, že začleňování handicapovaných osob do společnosti pomocí práce je velmi účinné. Psychické i motorické zlepšení těchto osob po roční pravidelné práci je natolik výrazné, že je žádoucí a velmi prospěšné v této aktivitě nadále pokračovat.

Klíčová aktivita 1 – zřízení nové pracovní pozice – vedoucí  pracovní asistent

Plánovaný úvazek 0,5 po celou dobu realizace projektu

Náplň práce:

 • Přímá práce s cílovou skupinou – motivování ke kvalitnímu výkonu, řešení problémových a nečekaných situací, pomáhání při naplňování plánovaných aktivit,
 • Organizace a příprava pracovní náplně, objednávání potřebných materiálů a realizace pracovních aktivit,
 • Komunikace se spolupracujícími organizacemi zaměřená na postupy práce s cílovou skupinou,
 • Zajišťování kurzů a školení pro cílovou skupinu, opakování probraných informací s cílovou skupinou,
 • řešení konfliktních situací,
 • opravy a diskuze o nich s cílovou skupinou,
 • plánování a realizace společných pracovních aktivit s ostatními zaměstnanci a brigádníky organizace,
 • v případě potřeby doprovod zapojených osob při cestě do zaměstnání a zpět,
 • spolupráce při zpracování monitorovacích zpráv s projektovým manažerem,
 • účast na poradách organizace.

Zřízení nové pracovní pozice – pomocný pracovní asistent – plánovaný úvazek 0,5 po celou dobu realizace projektu

Náplň práce:

 • Individuální pomoc při pracovní náplni konkrétních osob,
 • výuka nových pracovních postupů,
 • opakování pracovních činností,
 • opravy a diskuze o nich s cílovou skupinou,
 • pomoc při řešení komplikovaných situací,
 • dohled na dodržování hygienického minima a provozního řádu,
 • v případě potřeby doprovod zapojených osob při cestě do zaměstnání a zpět,
 • účast na poradách organizace.

Klíčová aktivita 2 – zřízení nových pracovních míst pro 2 pracovní síly se zdravotním handicapem na trhu práce zaměstnaných na 0,5 úvazku po celou dobu projektu a další 3 pracovní síly se zdravotním handicapem, které budou zaměstnávány na DPP na krátkodobý zkrácený úvazek v průběhu projektu

Náplň práce:

 • pomoc při udržování čistoty v parku, na parkovišti a celém areálu,
 • úklid vstupní haly, sociálního zařízení, příměstských táborů, Muzea fosílií, zázemí zaměstnanců,
 • udržování zeleně v parku a v prostoru parkoviště, pletí záhonů, stříhání keřů, úprava cest
 • natírání dřevěných prvků v parku,
 • balíčkování dárků, které dostávají děti jako odměnu za splnění úkolů,
 • vytváření polotovarů k výtvarným dílnám,
 • pomoc návštěvníkům při orientaci v parku, při procházení naučnými stezkami a dětem při plnění úkolů,
 • pomoc při úpravě naučných stezek,
 • účast na poradách organizace a školeních připravených pro cílovou skupinu.