SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

Správce areálu Houbového Parku a Muzea fosilií (Ukončeny projekt)

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009302

prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Pracovní pozice zajišťuje provoz celého areálu včetně muzea. Provádí kontrolu areálu a jeho čistoty, podílí se na údržbě, opravách a budování nových naučných stezek, připravuje zpřístupnění nové expozice návštěvníkům v muzeu a zajišťuje digitalizaci přibližně 10 000 unikátních exponátů, které sbírka fosilií obsahuje.

logo MSVP

logo MAS