SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

Zřízení pracovních míst (Ukončeny projekt)

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008965

Pro zajištění oprav herních a naučných prvků a tvorbu nových, údržbu komunikací a zeleně jak v parku, tak před areálem zřizujeme nová pracovní místa. Díky otevření 3 pracovních míst v Houbovém Parku v Roseči zároveň zvýšíme bezpečnost návštěvníků v celém areálu. 2 pracovní místa jsou určena pro lidi postižené handicapem a 1 pracovní místo pro zájemce o zaměstnání, který se opakovaně vrací na Úřad práce.

Jedno pracovní místo je otevřeno pro pozici údržbář. Tato pracovní pozice zajišťuje opravy a údržbu stávajícího materiálního movitého i nemovitého vybavení v areálu, údržbu cest, domečků pro skřítky, pohádkových postav a naučných stezek. Pomáhá i při realizaci nových naučných stezek a herních prvků, jako je budování nového hřiště a bludiště v bosonohé stezce.

Další dvě pracovní místa jsou otevřena pro pozici pomocná pracovní síla. Tato pracovní pozice dbá na čistotu v parku a celém areálu. Bude pomáhat při úklidu, udržování zeleně, pletí, úpravách a zakládání nových záhonů, úpravách pískoviště a lomu s fosiliemi, při stavbě nového bludiště v bosonohé stezce, nového plotu okolo hřiště, natírání dřevěných prvků v parku. Dále pak při balíčkování dárků pro děti za splnění naučných stezek, vytváření polotovarů k výtvarným dílnám pro děti, starání se o zvířata, úklidu po školních výletech a po návštěvnících Houbového Parku ve vstupní hale.

Pro zaměstnance budou uspořádány 2 semináře:
A) Finanční gramotnost,
B) Duševní a tělesná hygiena

logo MSVP

logo MAS