SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

V Fantazium se uskutečňují environmentální programy pro neorganizované děti a mládež. Ve spolupráci s Bc. Barborou Gabriškovou proběhl 2x celodenní program Třídím, třídíš, třídíme aneb my to všechno zvládneme. Tento naučný program byl určen dětem od předškolního věku do 15 let. Děti se rozdělily do skupin podle věku a tématickou hrou poznávaly a připomínaly si základní informace o třídění odpadu a recyklaci. Ve spolupráci s MAS Česká kanada byly uspořádány dva naučně výtvarné kurzy s tématem recyklace odpadů. S lektorkou paní Hanou Kavaříkovou z Ratiboře jsme vyráběli svícny a srdíčka ze starého papíru krouceného do ruliček a s Bc. Barborou Gabriškovou jsme vyrobili želvy a chobotnice z PET lahví. O program byl ze strany dětí a jejich rodičů velký zájem. Předpokládáme, že se nám povede do nové sezony tyto aktivity ještě rozšířit.