SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

Nabídka environmentálních programů s tvořivou dílnou

ve vaší škole a školce!

Environmentální programy jsou doplněny o tvořivou dílnu.
Děti si osvojí základy recyklace, probereme poznatky ke třídění odpadů a vytvoříme dárek pro své blízké z materiálů, které dostanou druhou šanci.

Po celou dobu programu se Vám věnují naši zaměstnanci.

Veškerý materiál k tvoření je v ceně programu
a vše potřebné tedy dovezeme přímo k Vám. 
Vy si s sebou vezměte pouze dobrou náladu a chuť tvořit.

Výukový program lze hradit ze šablon.

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujme.

NABÍDKA PROGRAMŮ

Šiškáček 100 Kč

Zvonek 120 Kč

Andělíček 150Kč

Svícen 150Kč

EVVO program:
+30 Kč/dítě k tvořivé dílně

Doprava 10 Kč/km

Objednáním programu podporujete zaměstnávání mentálně handicapovaných spoluobčanů.


  Objednávka Tvořivé dílny ve školách
  Informace o Vás
  1. Jméno (Povinný)

  2. Email (Povinný)


  * Povinný

  Informace o škole
  1. Název školy (Povinný)

  2. ulice, číslo popisné (Povinný)

  3. PSČ (Povinný)

  4. Obec (Povinný)

  5. IČO (Povinný)


  * Povinný

  Informace o pedagogovi, který doprovází žáky
  1. Jméno pedagoga (Povinný)

  2. Telefon pedagoga (Povinný)


  * Povinný

  Termín
  1. Datum programu (Povinný)

  2. Čas příjezdu 09:00 h. - 12:00 h.12:00 h. - 15:00 h.15:00 h. - 18:00 h.

  3. Počet dětí (Povinný)

  4. Třída (Povinný)


  * Povinný

  programy dle výběru

  1. Šiškáček 100 KčZvonek 120 KčAndělíček 150KčSvícen 150Kč

  plus EVVO program

  1. EVVO programu: +30 Kč/dítě k tvořivé dílně

  Platba
  1. HotověFakturou

  Poznámka
  Prezentace fotografií Zaškrtněnte možnost zda souhlasíte nebo ne s prezentací fotografií pořízených během programu. Fotografie budou použity na prezentaci a propagaci organizace Svět Fantazie, z.ú.. Fotografie mohou být vyvěšeny na webových stránkách, facebooku popřípadě na nástěnkách či jiných výstavách o organizaci, bez uvedení bližší specifikace.

  SouhlasímNesouhlasím

  GDPR

  Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři organizace Svět Fantazie, z.ú. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Účel zpracování osobních údajů: v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely organizace a to v souvislosti s realizací objednávané služby. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Svět Fantazie, z.ú. (správce). Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

  Storno poplatky

  Pokud se změní Vaše plánovaná situace a nebudeme moci přijet, dejte nám prosím vědět. Vámi zaslaný objednávací formulář, na školní program je závazný. V případě storna az do 5 dní před jejím konáním není účtován stornopoplatek. Stornování program 4-0 dní před domluveným termínem, Vám bude fakturováno 10% z domluvené částky.
  V případě sehnání náhradníka z Vaší strany nebudou požadovány žádné náhrady.

  Souhlasím:

  Děkujeme za vaši objednávku programu a už se na vás těšíme!