SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

Muzem Fosílií v Roseči vzniklo v roce 2008 představuje vývoj planety Země v unikátní kolekci nálezů zkamenělých rostlin a živočichů. Musíme obdivovat neuvěřitelnou píli a trpělivost Henka a Nolly Blaas, kteří více než 50 let svého života věnovali hledání exponátů. Každý z těchto několika tisíc exponátů jim prošel opakovaně rukama, aby byl důkladně očištěn, identifikován, popsán a zařazen do vývojového vzorce. Sbírka obsahuje nálezy rostlin a živočichů z celé Evropy. Mapuje vývoj planety Země od období kambria. Manželé Blaasovi spolupracovali s Geologickým muzeem v Hoflandu v Holandsku. Geologické muzeum Hofland podpořilo vznik Muzea fosilií v Roseči doplněním chybějících zkamenělin ke zmapování všech období vývoje planety Země a poskytlo jako sponzorský dar několik prosvícených vitrín k realizaci expozice. V roce 2014 sbírku zkamenělin prohlédl a svým odborným názorem podpořil RNDr. Jaroslav Marek, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který je předním odborníkem v oboru paleontologie v České republice.
Muzeum Fosílií se nachází v areálu Fantazium (dríve Houbového Parku) v Roseči. Již v minulých letech si našlo své návštěvníky a svou originální sbírkou získalo i velký kladný ohlas veřejnosti. V roce 2016 se muzejní sbírka začala rozšiřovat o další exponáty z celé České republiky. Muzeum fosilií v Roseči se snaží být zajímavé svým tématem, obsahem i zpracováním. Podporuje všeobecný zájem dětí o pravěk a koriguje jejich znalosti získané z různých populárních zdrojů. Motivuje k zamyšlení jak děti, tak dospělé. Je vhodné jako doplněk formálního vzdělávání a interaktivních výukových programů zaměřených na vývoj lidstva a planety.