SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

Svět Fantazie, zapsaný ústav je neziskovou organizací, která byla založena v březnu 2016. Hlavní náplní a cílem je výchova a neformální vzdělávání dětí i dospělých. I přes svou krátkou existenci již Svět Fantazie stihl rozběhnout mnoho potřebných aktivit v našem okolí. Organizuje pravidelné mimoškolní kroužky, vzdělávací programy do škol, řemeslné a výtvarné dílny, příměstské tábory, naučné stezky.
Svět Fantazie, z.ú. byl sice založen teprve na počátku 2016, hlavní aktéři a klíčoví členové organizace (odborníci různých profesí a zkušení pedagogové s dlouholetou praxí) však společně budují kvalitní edukativně zážitkové programy v Fantazium (dríve Houbovém Parku) již 10 let. Za tuto dobu doslova rozkvetla kdysi jen zatravněná plocha v obci Roseč v interaktivní zahradu plnou stromů a bylin se zážitkovými stezkami a programy pro školní výlety a exkurze, pro neorganizované děti a mládež s doprovodem, pro širokou veřejnost. To vše díky nespočetným hodinám dobrovolnické činnosti a velkému nasazení v hodinách brigádnických.
Zájem o naši činnost a programy stále narůstá a velké množství škol, rodin a dětí se k nám pravidelně vrací. Tento nápor bohužel už nezvládáme v rámci “nadšeného konání ve volném čase”. Každý ze zásadních aktérů má svou profesi a rodinné povinnosti. Rozhodli jsme se proto učinit další krok ve fázi profesionalizace našich aktivit a založili jsme neziskovou organizaci Svět Fantazie, z.ú. Úspěšný provoz letní sezóny rozšiřujeme o nové programy přímo do škol v průběhu školního roku, naše činnost se rozrostla o příměstské tábory a zájmovou celoroční činnost. Přecházíme tak zvolna k celoroční nabídce. Držte nám palce.