SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva SF 2016(pdf, 2.205kb)

Svět Fantazie

Svět Fantazie, zapsaný ústav je novou neziskovou organizací, která byla založena v březnu 2016. Hlavní náplní a cílem je výchova a neformální vzdělávání dětí i dospělých. I přes svou krátkou existenci již Svět Fantazie stihl rozběhnout mnoho potřebných aktivit v našem okolí. Organizuje pravidelné mimoškolní kroužky, vzdělávací programy pro školy, řemeslné a výtvarné dílny, příměstské tábory, naučné stezky.

Pravidelná mimoškolní činnost
V září 2016 jsme rozběhli v pilotním programu tři zájmové kroužky v Roseči – sportovní, výtvarný a anglický jazyk. Tyto kroužky navštěvovalo celkem 25 dětí. Prvopočáteční zájem o novou aktivitu v obci Roseč postupně upadal. Do dalšího období bude pokračovat pouze 14 dětí ve dvou kroužcích, anglický jazyk a Cestou necestou – pohybově naučný kroužek.