SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

Výtvarné a řemeslné dílny

Ve výtvarných dílnách zkoušíme nové techniky a kombinujeme různé druhy materiálů tak, aby si každý z malých i velkých umělců vytvořil dílko dle své fantazie.
Ani stará řemesla nám nejsou cizí a každý si se svou šikovností vyzkouší například dráteníka při výrobě drátkovaných stromečků. Při nabídce adventních dílen jsme
vytvářeli pískované ozdoby, ozdoby z přírodnin nebo vánoční svícínky. Připravili jsme prezentaci “Vánoční zvyky“ v anglickém jazyce a spojili jsme tak výuku cizího jazyka s polytechnickou výchovou – výrobou vlastního díla.