SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

Vzdělávací program

Za pomoci finanční podpory Jihočeského kraje vznikly vzdělávací programy ”Hodinu paleontologem” a „Třídím, třídíš, třídíme aneb co a kam patří?“ které navazují na školní výuku o planetě Zemi. Formou hry a experimentu se nám podařilo propojit prehistorickou minulost s přítomností. Porovnávali jsme dochované ostatky rostlin a zvířat s dnešními rostlinami a zvířaty, hrou na katastrofy jsme si přiblížili změny, které se odehrávaly na planetě Zemi. Díky tomu děti chápaly vliv tlaku geologických vrstev na proces fosilizace a seznámily se s novými názvy – paleontolog, archeo-paleontologický výzkum, fosilie. Hrou jsme si přiblížili výzkumnou práci paleontologa, její náročnost při hledání a čištění nalezených exponátů, identifikaci jednotlivých nálezů a jejich skládání tak, aby se dal určit živočich, ze kterého dané úlomky pocházejí. Při hře jsme se také zamýšleli, co zůstane po naší době; budou se nacházet také pouze zkamenělé ostatky živočichů a rostlin? S dětmi jsme diskutovali o současném stavu naší planety, například kolik nerozložitelných předmětů zůstává v zemi, v jakém nepořádku je současný stav a jak my všichni můžeme pomoci.