Představujeme Vám Svět Fantazie, zapsaný ústav

Svět Fantazie, zapsaný ústav je novou neziskovou organizací, která byla založena v březnu 2016. Hlavní náplní a cílem je výchova a neformální vzdělávání dětí i dospělých. I přes svou krátkou existenci již Svět Fantazie stihl rozběhnout mnoho potřebných aktivit v našem okolí. Organizuje pravidelné mimoškolní kroužky, vzdělávací programy do škol, řemeslné a výtvarné dílny, příměstské tábory, naučné stezky.
Svět Fantazie, z.ú. byl sice založen teprve na počátku 2016, hlavní aktéři a klíčoví členové organizace (odborníci různých profesí a zkušení pedagogové s dlouholetou praxí) však společně budují kvalitní edukativně zážitkové programy v Houbovém Parku už téměř 8 let. Za tuto dobu doslova rozkvetla kdysi jen zatravněná plocha v obci Roseč v interaktivní zahradu plnou stromů a bylin se zážitkovými stezkami a programy pro školní výlety, ale i širokou veřejnost. To vše díky nespočetným hodinám dobrovolnické činnosti a velkému nasazení v hodinách brigádnických.
Zájem o naši činnost a programy stále narůstá a velké množství škol, rodin a dětí se k nám pravidelně vrací. Tento nápor bohužel už nezvládáme v rámci “nadšeného konání ve volném čase”. Každý ze zásadních aktérů má svou profesi a rodinné povinnosti. Rozhodli jsme se proto učinit další krok ve fázi profesionalizace našich aktivit a založili jsme neziskovou organizaci Svět Fantazie, z.ú. Úspěšný provoz letní sezóny rozšiřujeme o nové programy přímo do škol v průběhu školního roku, naše činnost se rozrostla o příměstské tábory a zájmovou celoroční činnost. Přecházíme tak zvolna k celoroční nabídce. Držte nám palce.

02   03   04    05Pravidelná mimoškolní činnost

Svět Fantazie v tuto chvíli provozuje tři zájmové kroužky – sportovní, výtvarný a anglický jazyk. Od následujícího pololetí bychom chtěli aktivity rozšířit o kroužek přírodovědný.

06     07     08Vzdělávací program

Připravujeme nový vzdělávací program do škol a školek, který navazuje na výuku o planetě Zěmi. Tento program dětem přiblíží práci paleontologa formou hry a metodou experimentu. Děti se seznámí s originálními fosilními pozůstatky živočichů a rostlin, které do třídy přivezeme a v napínavém příběhu si vyzkoušejí jak praktickou terénní práci paleontologa v praxi, tak i tu badatelskou a vědeckou část. V dalších připravovaných programech se chceme zaměřit na recyklaci materiálů a potřebnost vody.

09     10     11Výtvarné a řemeslné dílny

Ve výtvarných dílnách zkoušíme nové výtvarné techniky a kombinujeme různé druhy materiálů tak, aby si každý z malých i velkých umělců vytvořil dílko dle své fantazie.
Ani řemeslné techniky nám nejsou cizí a každý se svou šikovností si vyzkouší například dráteníka při výrobě drátkovaných stromečků.

14    17    18    19Příměstské tábory

V roce 2016 jsme poprvé uskutečnili příměstské tábory, které jsme organizovali v Houbovém Parku Ráji Skřítků v Roseči. Program příměstského tábora je netradiční, naučně zábavný. Z každého běhu si děti odváží své vlastní výrobky a mnoho zážitků.
V roce 2016 se táborů účastnilo 50 dětí. Protože byl o příměstský tábor velký zájem, chtěli bychom i tuto aktivitu rozvrhnout do celých letních prázdnin a kapacitu navýšit minimálně o 30 dětí. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo jeden běh příměstského tábora otevřít i pro děti ze sociálně ohrožených rodin, pro který take hledáme finance.

23    25    26    27Naučné stezky

Máme v plánu vybudovat novou pohmatovou přírodní stezku v Houbovém Parku Ráji Skřítků, kde se děti budou učit vnímání svého okolního světa pocitem. Stezka by měla měřit 200 metrů a bude vytvořena z různých druhů povrchů – dřeviny, tráva, bahno, kamen, písek a další přírodní materiály. Stezka bude určena pro děti i dospělé, každý sám si bude moci vyzkoušet pocity, které v něm různost materiálů bude vyvolávat. Také nás čeká dokončení vodního hradu, kde se děti učí poznávat vlastnosti vody, její sílu a potřebnost. A pokud se vše podaří, během léta 2017 vznikne ještě jedna stezka a to pro ty úplně nejmenší, Řemeslnická skřítkovská stezička. Co že nás v ní bude čekat?… Nechte se příjemně překvapit… Budeme i opravovat stávající stezky.

1854    1862    1843    1865Botanická zahrada

Svět Fantazie od října 2016 převzal v Houbovém Parku správu nad celým Botanicem. Jedná se o Botanickou zahradu, ve které je určeno na 250 rostlin, které nás v běžném životě obklopují, ale často neznáme jejich jméno, nebo čím je daná rostlinka pro nás užitečná. Nápadité popisky přispěly ke vzniku Botanické stezky. Svět Fantazie plánuje i exkurze pro školy s programem zaměřeným přímo na ekologii a prospěch rostlin v našem životě.

39    40    41    42Muzeum Fosílií

Svět Fantazie spravuje od října 2016 Muzeum Fosílií, které se nachází v areálu Houbového Parku v Roseči. Základem Muzea je sbírka rodiny Blaas z Holandska. Muzeum si již v minulých letech našlo své návštěvníky a svou originální sbírkou získalo i velký kladný ohlas veřejnosti. V roce 2016 se muzeum začalo rozšiřovat o další sbírky z České republiky. Muzeum čeká rozsáhlá rekonstrukce a digitalizace všech nashromážděných nálezů tak, aby návštěvníci měli možnost dohledat veškeré informace k nálezům na webových stránkách.

44    46    45    48Firemní zábavné akce

Umíme si hrát a to je základ i pro další aktivity Světa Fantazie. Firemní akce jsou pořádány v areálu Houbový Park v Roseči. Na dospěláky nebo celé jejich rodiny čeká hodně netradičních her a zábavy. Program je připravován dle zadání a přání přímo na míru každé firmě.

49    50    51Teambuilding

Připravujeme i „teambuilding programs“ do firem. Nejedna firma se potýká s různými problémy. Buď jde o rychlý růst a tím příliv nových pracovníků, nebo příliš rychlý příliv práce a nedostatek kvalifikovaného personálu. Také se může jednat o problém zcela opačný. V těchto obtížných situacích vázne komunikace mezi odděleními i mezi kolegy přímo na pracovišti ve stejném resortu. Emoce rozvášňují pracovníky natolik, že se tento jev negativně projevuje na výsledku jejich práce i ve vztazích na pracovišti. I zde dokážeme pomáhat a vnášet do rozbouřených vod soulad a pochopení, což přispívá k vyšší efektivnosti a koordinaci práce.

52    53    54Svět Fantazie má v plánu ještě mnoho dalších aktivit jako jsou zájmové kluby pro starší a pokročilé, pomoc sociálně ohroženým rodinám či vytvoření malé chráněné dílničky, kde se budou připravovat dárky pro účastníky stezek nebo malé upomínkové předměty.

Svět Fantazie čeká hodně krásné, radostné, ale i náročné práce. Celý nově vznikající tým má mnoho energie a elánu pustit se do nových výzev a aktivit.
Všichni se těšíme na spolupráci s Vámi!

Tým Svět fantazie z.ú.Pomáhají nám:Operační program Zaměstnanost


logo MAS
MAS Česká Kanada


Logo Okna
Otevřená OKNA, zapsaný ústav J. Hradec


logo MSVP
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR


Logo JCkraj
Jihočeský kraj


Logo Waltviertel Sparkasse
Banka Waldviertler Sparkasse J. Hradec


Logo Pollmann
Firma Pollmann s.r.o. J. Hradec


Centropen,a.s. Dačice


Tupa spol. s r.o. Kardašova Řečice


stichting Kinderen in Nood (NL)

a naše rodina, přátelé a kamarádi!


Close Menu