Úvod

Svět Fantazie Vás zve do Houbového Parku , který Vás okouzlí. Setkávají se zde fantazie s realitou. Naučné stezky Vás provedou pohádkovým rájem.

Přijďte, hrajte si, objevujte a zvídejte zážitkem.

Představujeme Vám Svět Fantazie, zapsaný ústav

Svět Fantazie, zapsaný ústav je neziskovou organizací, která byla založena v březnu 2016. Hlavní náplní a cílem je výchova a neformální vzdělávání dětí i dospělých. Vic..

Tip na školní exkurzi 2020

Představujeme Vám tip na školní exkurzi s environmentálním programem do Houbového Parku, která je plná dobrodružství, pohody, ale i učení zábavnou formou.
Jste vítáni od začátku května až do konce září každý den. Vic..

Letní příměstský tábor

Jedním z hlavních předmětů činnosti organizace Svět Fantazie,z.ú. je vedení dětských zájmových skupin a organizace volného času dětí a mládeže jak během školního roku, tak v období prázdnin. Vic..

Houbový Park

Historie Houbového Parku sahá do roku 2008, kdy ve velké zahradě vznikla první pohádková Rafíkova stezka pro pobavení dětí a dospělých. Od té doby se mnoho změnilo. Vic..

Muzeum Fosílií Roseč

Muzem Fosílií v Roseči vzniklo v roce 2008 představuje vývoj planety Země v unikátní kolekci nálezů zkamenělých rostlin a živočichů. Vic..

Botanická zahrada

Svět Fantazie od 1.1.2017 převezal správu nad celým Botanicem. Vic..

Naučné stezky

V Houbovém Parku je otevřeno během letní sezony vic nez 10 naučných stezeků. Vic..

Kroužky

Ve školním roce 2017/2018 probíhá zájmová činnost v Praktické a Speciální škole v Jindřichově Hradci. Píšťalky I. a Píšťalky II. Vic..

Vzdělávací programy

Za pomoci finanční podpory Jihočeského kraje vznikly vzdělávací programy ”Hodinu paleontologem” a “Třídím, třídíš, třídíme aneb co a kam patří?” Vic..

Environmentální programy pro neorganizované děti, mládež a jejich doprovod

V Houbovém Parku se uskutečňují environmentální programy pro neorganizované děti a mládež. Vic..

Výtvarné a řemeslné dílny

Ve výtvarných dílnách zkoušíme nové techniky a kombinujeme různé druhy materiálů tak, aby si každý z malých i velkých umělců vytvořil dílko dle své fantazie. Vic..

Svět Fantazie má v plánu ještě mnoho dalších aktivit jako jsou zájmové kluby pro starší a pokročilé, pomoc sociálně ohroženým rodinám či vytvoření malé chráněné dílničky, kde se budou připravovat dárky pro účastníky stezek nebo malé upomínkové předměty.

Svět Fantazie čeká hodně krásné, radostné, ale i náročné práce. Celý nově vznikající tým má mnoho energie a elánu pustit se do nových výzev a aktivit.
Všichni se těšíme na spolupráci s Vámi!

Tým Svět fantazie z.ú.