SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

Kroužky

Pravidelná mimoškolní činnost

Naše kroužky Píšťalky I a II navázaly na svou tradici a nadále pokračují ve své činnosti. Těchto kroužků se účastnilo celkem 26 dětí, z toho 18 dětí ze sociálně slabých rodin a s lehkým handicapem, 8 dětí se středně těžkým až těžkým handicapem. V průběhu kroužků byla uspořádána dvě vystoupení. Jedno vystoupení proběhlo pro spolužáky a kamarády, druhého vystoupení na „Zahradní slavnosti“ se účastnili i rodiče a pozvaní hosté. Předvedení naučené písně s doprovodem kytary pana učitele od dětí, u kterých je každý správně zapískaný tón úspěchem, mělo mezi publikem neuvěřitelnou emoční hloubku a rozsah.

Dalším kroužkem, který probíhá je kroužek Muzikoterapie, který navštěvují děti s PAS. Tyto děti mají vlastní svět. Našemu světu nerozumí a je velmi složité nacházet společnou řeč, společné vnímání. Děti se učí nové písně a melodie, dále se dětem daří postupně hledat správné tóny na klávesách a pomocí rádia s CD chytat rytmus dané skladby nebo jen ležet na hudební vibrační podložce a vnímat hudbu, příjemné tóny. Někteří členové kroužku se již připojili k vystoupení pro rodiče na Zahradní slavnosti. Kroužku se účastní celkem 10 dětí. Věříme, že se nám podaří v započaté práci pokračovat a nadále pomáhat v rozvoji malých muzikantů i nadále.

Od května jsme připravili další zájmové činnosti – kroužek Šikovné ručičky navštěvuje 8 dětí, keramický kroužek 12 dětí a do relaxačně – turistického je zapojeno 9 dětí. Všechny děti v nových kroužcích mají středně těžký až těžký zdravotní handicap.

Z důvodu nedostatku finančních prostředků jsme řešili problém dohledu a pomoci asistentky, na kterou jsme již neměli finanční prostředky. Domluvili jsme se proto ve školní družině, kde nám pomáhají asistentky pedagoga s dozorem dětí, které nejsou v daném okamžiku zapojeny do činnosti. Jde ovšem o provizorní řešení, věříme, že se nám podaří získat větší finanční podporu tak, aby mohly kroužky pokračovat bez problémů.