SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

Výroční zpráva 2017

Výroční_zpráva_SF_2017 (pdf, 3.470kb)

Poslání a činnosti organizace

Svět Fantazie, zapsaný ústav, je neziskovou organizací, která byla založena v březnu 2016. Hlavní náplní a cílem je výchova a neformální vzdělávání dětí i dospělých. V roce 2017 čekalo neziskovou organizaci mnoho úskalí při rozvíjení jejích aktivit, ale i mnoho úspěchů, ze kterých měly radost především děti, které se programů Světa Fantazie účastnily. Hlavní nápní bylo organizování pravidelných mimoškolních zájmových kroužků, vzdělávacích programů pro školy, řemeslných a výtvarných dílen, příměstských táborů, naučných stezek v Houbovém Parku a provozování Muzea Fosílií.

Hlavní činnosti organizace

Přednášková, vzdělávací a osvětová činnost
Zážitkové semináře pro zájemce z řad široké veřejnosti, školských a dalších zařízení
Vedení dětských zájmových skupin
Tréninkové centrum typu chráněných dílen
Zajišťování táborů a příměstských táborů
Pořádání výtvarných, tanečních, jazykových a jiných kurzů a volnočasových aktivit
Vytváření naučných stezek
Provozování naučného areálu za účelem výchovy a neformálního vzdělávání
Rozšiřování, kompletace, digitalizace a prezentace unikátní sbírky fosilií známé jako sbírka Henka a Nolly Blaas a seznamování široké veřejnosti s touto sbírkou tak, aby byla zachována i příštím generacím a přispěla k ochraně neživé přírody
Vytváření nových pracovních míst
Enviromentální výchova, vzdělávání a osvěta, která se zaměřuje také na vztah člověka a prostředí a vede k osvojení znalostí, dovedností a návyků, utváření hodnotové hierarchie a životního stylu potřebných k ochraně životního prostředí ve smyslu zajištění udržitelného rozvoje v místním i globálním měřítku.
Poskytování pravidelné péče o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky