SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2018 (pdf, 579 kb )

Poslání a činnosti organizace
Svět Fantazie, zapsaný ústav, je neziskovou organizací, která byla založena v březnu 2016. Hlavní náplní a cílem je výchova a neformální vzdělávání dětí i dospělých. V roce 2018 se nám podařilo rozšířit činnost Světa Fantazie o zaměstnávání zdravotně a mentálně postižených spoluobčanů. Hlavní nápní bylo organizování pravidelných mimoškolních zájmových kroužků, vzdělávacích programů pro školy, řemeslných a výtvarných dílen, příměstských táborů, naučných stezek v Houbovém Parku a provozování Muzea Fosílií.

Hlavní činnosti organizace
Přednášková, vzdělávací a osvětová činnost Zážitkové semináře pro zájemce z řad široké veřejnosti, školských a dalších zařízení Vedení dětských zájmových skupin Tréninkové centrum typu chráněných dílen Zajišťování táborů a příměstských táborů Pořádání výtvarných, tanečních, jazykových a jiných kurzů a volnočasových aktivit Vytváření naučných stezek Provozování naučného areálu za účelem výchovy a neformálního vzdělávání Rozšiřování, kompletace, digitalizace a prezentace unikátní sbírky fosilií známé jako sbírka Henka a Nolly Blaas a seznamování široké veřejnosti s touto sbírkou tak, aby byla zachována i příštím generacím a přispěla k ochraně neživé přírody Vytváření nových pracovních míst Enviromentální výchova, vzdělávání a osvěta, která se zaměřuje také na vztah člověka a prostředí a vede k osvojení znalostí, dovedností a návyků, utváření hodnotové hierarchie a životního stylu potřebných k ochraně životního prostředí ve smyslu zajištění udržitelného rozvoje v místním i globálním měřítku. Poskytování pravidelné péče o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky