SVĚT FANTAZIE Z.Ú.
SVĚT FANTAZIE Z.Ú.

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2019 (.pdf 621kb)

Svět Fantazie, zapsaný ústav, je neziskovou organizací, která byla založena v březnu 2016.

Hlavní náplní a cílem je výchova a neformální vzdělávání dětí i dospělých. V roce
2018 se nám podařilo rozšířit činnost Světa Fantazie o zaměstnávání zdravotně a
mentálně postižených spoluobčanů. Hlavní náplní bylo organizování pravidelných
mimoškolních zájmových kroužků, vzdělávacích programů pro školy, řemeslných a
výtvarných dílen, příměstských táborů, naučných stezek v Houbovém Parku a
provozování Muzea Fosílií.